تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "دانشجوکمک" است. بر اساس ماده بیست و سه قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد.‏